Innerlijk Kind | Achtergrondinformatie

Hoewel we er ons daar meestal niet zo van bewust zijn, leven we als mens gelijktijdig in twee belevingswerelden. We hebben enerzijds de belevingswereld van de volwassene en anderzijds die belevingswereld van het kind in ons. Op deze pagina kun je lezen hoe de veelal vervormde belevingswereld van dit kind je volwassen leven beïnvloedt en hoe noodzakelijk het bewust worden en integreren van dit innerlijke kind is voor je totale welzijn. Innerlijk kind therapie helpt je om ervaringen uit je (vroege) jeugd te verwerken, en om te leren gaan met de gevolgen van (kleine en grotere) trauma’s, spanningen en emotionele verwaarlozing.

Kleine en grote trauma’s uit je kindertijd

Velen van ons zijn opgegroeid in niet optimaal of zelfs gebrekkig functionerende gezinnen. Je ouders hadden het misschien al moeilijk genoeg met zichzelf en waren daardoor niet voldoende in staat jou de specifieke zorg en aandacht te geven die jij nodig had. Als ouders konden ze jou misschien niet voldoende liefhebben en steunen in jouw unieke eigenheid. Je moest misschien een bepaalde rol spelen, of je moest compenseren wat je vader en moeder elkaar niet konden geven. Dit zijn vormen van emotioneel misbruik of verwaarlozing die behoren tot de ‘normale’ omstandigheden waarbinnen de meesten van ons zijn opgegroeid. Omstandigheden die, ook in milde vorm, op den duur traumatiserend kunnen zijn. We kunnen er als kind emotioneel en gedragsmatig door ‘bevroren’ zijn geraakt. Je merkt dat bijvoorbeeld als je plotseling emotioneel reageert als een vijfjarige in een situatie die lijkt op een traumatische situatie die je ooit als kleuter meemaakte. Op zo’n moment reageer je niet meer vanuit een volwassen bewustzijn, maar neemt het gekwetste kind het over.

Een ‘gewond’ Kind verstoort je leven

Hoe gewond jouw innerlijk kind nog steeds is, kun je zien aan de mate waarin je last hebt van contactproblemen, minderwaardigheidsgevoelens, ontevredenheid, gevoelens van leegte of chronische boosheid naar jezelf of anderen, of juist heel moeilijk bij je gevoel kunnen komen. Wat voor onbevredigend en pijnlijk gedrag je ook vertoont, het blijkt vrijwel altijd een overlevingsstrategie te zijn die je als kind hebt ontwikkeld. Zo’n overlevingsstrategie is gebaseerd op de beperkte ervaringen en overtuigingen waarover je destijds beschikte. Die strategieën waren er oorspronkelijk altijd op gericht om jou pijn te besparen. Het trieste is dat wat toen tot op zekere hoogte voor je werkte, je nu in je volwassen leven meestal alleen maar meer pijn oplevert.

Zo kun je bijvoorbeeld als kind zijn opgegroeid bij twee kritische ouders. Om die situatie te ‘overleven’ kan het zijn dat je de strategie ontwikkelde om jezelf maar alvast onderuit te halen met je eigen, innerlijke kritiek voordat je ouders dat konden doen, vanuit de hoop dat dat minder pijn zou doen. Een andere strategie kan zijn dat je anderen niet meer toelaat om echt dichtbij te komen, uit angst voor afwijzing. Vaak is het zo dat we dit gedrag tot op de dag van vandaag nog steeds vertonen.

Een belangrijk aspect van Innerlijk Kind therapie is dat het je helpt los te komen uit de ‘kindhypnose’ waarin je leeft. In ons hierboven genoemde voorbeeld heet die hypnose ‘niet goed genoeg zijn’. Zo zijn er vele soorten hypnoses. Hier volgen er nog een paar: ‘Als ik maar alles voor hem doe, dan is hij wel lief voor mij’, of ‘Als ik maar niet voel, dan red ik het wel’. Zo’n stukje zelfhypnose wordt meestal onbewust door allerlei kleine voorvallen gedurende de dag geactiveerd. Je blijft er dus keer op keer in terugvallen, tenzij je deze kindpatronen gaat herkennen, gaat doorvoelen en los gaat laten. Heb je je eenmaal bevrijd uit je eigen hypnoses, dan kun je ook de vicieuze cirkel doorbreken waarin, generatie na generatie, kinderen zijn opgezadeld met de hypnoses van hun (voor-)ouders.

Het Innerlijk Kind basisweekend

Wanneer je jezelf herkent in wat je hierboven gelezen hebt over het Innerlijk Kind werk, of wanneer je op de een of andere manier voelt dat dit een goede volgende stap in jouw groeiproces zou kunnen zijn, kun je je opgeven voor het IK basisweekend. Dit weekend vormt (sinds 1995) de basis van al het Innerlijk Kind werk gegeven door Lieke en Eric en is ook geschikt voor mensen die al veel ervaring hebben met werken aan zichzelf.