Meer over de IK Training

Wat is de IK Training?

Elk jaar start er bij Elckerliek een nieuwe IK Training. Dit tweejarig traject in bewustwording en persoonlijke groei is een voortzetting van het proces dat tijdens het Innerlijk Kind basisweekend wordt gestart. De IK Training bestaat uit een vaste groep deelnemers die 5 weekenden per jaar samenkomt. In totaal bestaat het traject dus uit 10 weekenden. De data voor de volgende training kun je op deze website vinden.

De training wordt begeleid door Lieke Defize en Eric Horn en een vaste assistente.

Wat betekent I.K. / IK?

Het woord IK heeft verschillende betekenissen. IK is aanvankelijk ontstaan als afkorting van Innerlijk Kind. Het Innerlijk kind-werk is een waardevol en dierbaar onderdeel in de IK Training. Zowel het gezonde als het getraumatiseerde innerlijk kind kan ons helderheid geven over veel kwesties waar we in ons huidige leven tegenaan lopen. Het innerlijk kind kan ons tevens de weg wijzen naar wie we in wezen echt zijn. Het is belangrijk dit kind op een helende manier te integreren in ons volwassen leven om spanningen te verminderen en jezelf niet te verliezen in relaties met anderen. Een geïntegreerd innerlijk kind maakt dat we ons als mens gelukkiger gaan voelen.

De training is echter breder en vollediger dan innerlijk kind-werk alleen. Sommigen noemen de training een traject in persoonlijk leiderschap. Onze focus ligt namelijk op het ontwikkelen en versterken van een zelfbewust, geaard en levenskrachtig volwassen ‘IK’. Hiermee neem je de regie over jouw leven, ontwikkel je daadkracht en leer je keuzes te maken die bij jouw behoeftes en verlangens passen. Bovenal leer je in de training vertrouwd te raken met de wereld van het voelen. Hart en hoofd komen als het ware samen in een gezond en vreugdevol evenwicht.

Voor wie?

Wil jij je graag wijden aan jouw eigen groeiproces en ben je bereid een diepte-investering te doen in jezelf? Gedurende een periode van anderhalf jaar biedt de IK groep een stevige en veilige bedding waarin nieuwe dieperliggende emotionele lagen onderzocht en verwerkt kunnen worden.

In de training onderzoek je tevens jouw belangrijkste overlevingsstrategieën. Hoe zijn ze ontstaan en hoe kies je voor nieuwe, meer vruchtbare gedragspatronen? Als uitgangspunt gebruiken we thema’s uit je volwassen bestaan. Hierdoor stel jij jezelf in staat om je huidige leven dichterbij jouw eigen behoeftes en verlangens te brengen.

Aan een IK Training nemen mensen deel uit alle beroepsgroepen, van verschillende leeftijden en met veel of minder ervaring met innerlijk werk. Elk mens is onderweg. We hebben allemaal (niemand uitgezonderd) onze hardnekkige patronen die ons beperken in onszelf te zijn.

Het samenzijn in een besloten groep helpt je om je proces te intensiveren en te versnellen. De herkenning en de liefdevolle confrontatie van je medecursisten dragen bij aan het steeds meer thuiskomen bij jezelf, ook in je dagelijkse bestaan.

Bij het samenstellen van de groep hanteren wij een zorgvuldige selectie. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich kan vinden in het (hoge) niveau, het tempo en de intensiteit van het werk. Voor vragen hierover kun je contact met ons opnemen.

Wat doen we in de IK Training?

Er is een afwisselend programma van uiteenlopende ervaringsoefeningen, afgewisseld met praktische (psychologische) kennis. De focus wordt gelegd op ieders individuele proces, en op groepsdynamische processen. Daarnaast spelen genieten en plezier een belangrijke rol. Want groeien en jezelf ontdekken is ook leuk!

Ieder weekend heeft een eigen thema. De thema’s zijn gerangschikt in een zorgvuldige opbouw en worden steeds specifiek afgestemd op de groep. We maken gebruik van de procestechnieken die deelnemers al kennen uit het innerlijk kind basisweekend. Dat vullen we aan met een scala aan werkvormen die wij in de loop van 20 jaar hebben geïntegreerd in ons werk.

Doordat er veel in groepjes en tweetallen geoefend wordt, zullen er tevens (therapeutische) vaardigheden worden aangeleerd die door sommigen gebruikt kunnen worden in hun eigen werkveld. Ook geven we huiswerkopdrachten mee om het geoefende direct in het dagelijks leven toe te kunnen passen.

In de IK Training gaat het vooral om het verlangen om “JA!” te zeggen tegen alles wat er in je leeft en alles wat in beweging wil komen. Je ontwikkelt de bereidheid om uitgedaagd te worden, om uit je ‘comfort-zone’ te stappen en de regie en verantwoordelijkheid van jouw leven in eigen handen te nemen.

In twee jaar tijd leer je steeds beter onderscheid te maken tussen je volwassen bewustzijn en je kind-bewustzijn. Je ziet steeds duidelijker wanneer je jezelf identificeert met het ‘gewonde kind’ in je en wanneer niet. Je leert hoe jij, als volwassene, je behoeftes kunt herkennen, verwoorden en zo nodig hulp kunt vragen aan de mensen om je heen.

Kijk hier voor meer informatie over de thema’s en werkvormen van de training.

Essentie-werk

Naast het bevrijdende emotionele werk, werken we in de IK Training steeds meer met de innerlijke getuige en de bron van liefde en essentie in onszelf. Hierdoor wordt het gemakkelijker om je patronen en identificaties te herkennen als iets wat je hebt en niet als iets wat je bent. Met de liefdeskracht van deze innerlijke bron leer je (kind-)ervaringen en gevoelens te (ver)dragen en erdoorheen te ademen. Je hoeft er niet meer voor weg te lopen, je gevoelens te onderdrukken of je erdoor te laten overspoelen.

Hierdoor zal je merken dat je jezelf niet langer slachtoffer voelt van de omstandigheden. Je wordt de schepper van een leven dat veel beter past bij wie je bent. Je gaat je rustiger, stabieler en voller voelen en je bent steeds beter in staat om jezelf en anderen oprecht lief te hebben.

“Dit is echt een life changing experience en ik ben heel blij, dankbaar en trots om hiervan deel uit te mogen maken!” Raymond

“Het was ‘one hell of a ride’ en ik had het niet willen missen! Wat is mijn oogst? Ik ben rustig, ik heb zelfvertrouwen, ik weet wie ik ben en mag zijn wie ik ben, ik kan relativeren, ik ben gelukkig, ik kan mijn lijf beter voelen en ernaar luisteren, ik kan liefde geven en ontvangen. Hoe anders was dat vóór deze training!” Esmee

“Dit IK-werk heeft meer impact dan welke andere training ook die ik heb gedaan!” Wim

“Heel fijn en bijzonder om te ervaren hoe jullie feilloos weten te filteren waar het werkelijk om gaat.” Jesse

Avontuur

Als dit je aanspreekt dan nodigen wij je van harte uit om dit tweejarige avontuur met ons aan te gaan! Aan het einde van de training ontvang je een officieel Certificaat van Deelname aan de IK Training.

Om in de groep mee te kunnen is wel nodig dat je een Innerlijk Kind basisweekend bij ons hebt gedaan. Neem contact met ons op als je aan een Innerlijk Kind basisweekend wilt deelnemen ter voorbereiding op de IK Training.

De IK Trainingen in de praktijk

Het initiatief voor de IK Training ontstond in de zomer van 2007. Het is de opvolging van de Innerlijk Kind Therapeuten Opleiding die Dick Nijssen samen met Lieke Defize in 1998 heeft opgezet op Helios Centrum. Lieke en Eric Horn besloten om het geen Therapeuten Opleiding meer te noemen, maar om de deelnemers een kans te bieden om zich helemaal te wijden aan hun eigen groeiproces. Met als uitgangspunt dat de beste basis om een ander te helpen is dat je eerst zelf diep door je eigen bewustzijns-ontwikkeling bent gegaan, en je eigen valkuilen en uitdagingen goed kent.

Voor veel deelnemers, waaronder ook coaches en therapeuten, heeft dit zijn vruchten afgeworpen. De IK Training heeft bijgedragen aan een completer persoonlijk én professioneel leven. Sinds 2009 is er elk jaar een IK Training afgerond.

“Wij kijken inmiddels dankbaar terug op 12 succesvolle jaren. Wij zijn regelmatig onder de indruk van de transformaties die plaatsvinden en het schijnbare gemak waarmee dingen op hun plek vallen. We zien hoe maskers worden afgeworpen om plaats te maken voor waarachtigheid en vreugdevolle kracht. Waar schaamte was, ontstaat openheid. Er worden nieuwe stappen gezet in het dagelijkse bestaan met een verrassende vanzelfsprekendheid. Dit gevoel van bevrijding maakt dat het leven van deelnemers geleidelijk (en soms ook snel) een richting neemt die veel meer in overeenstemming is met hun diepere verlangens en wie ze werkelijk zijn. En wat vooral belangrijk is: men ervaart een stevige basis in zichzelf die blijvend is. Het resultaat op langere termijn (wat we o.a. zien en horen op terugkomdagen en nascholingsweekenden) motiveert ons om ieder jaar met enthousiasme een nieuwe groep te starten. Wij hopen dat nog veel meer mensen deze weg zullen bewandelen.” Aldus Lieke en Eric.

Start eerstvolgende IK Training

De eerstvolgende IK Training start op 7 januari 2022 op de prachtige locatie Hoeve Wetermans in Olst.

De weekenden van het eerste jaar van deze groep:
7-9 januari
11-13 maart
6-8 mei
8-10 juli
9-11 september

Het tweede jaar van deze groep start al in oktober 2022.
De data van het tweede jaar volgen spoedig.