Privacy verklaring

Elckerliek Coaching en Training, gevestigd in de Balistraat 9 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.elckerliek.nl Balistraat 9, 1094JA Amsterdam
De funcionaris gegevensbescherming is E.R.M. Horn (eric@elckerliek.nl)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elckerliek Coaching en Training verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Elckerliek verwerkt uitsluitend bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens indien u deze kenbaar maakt op het contactformulier. Dit zal uitsluitend om gegevens gaan betreffende gezondheid. U bent niet verplicht iets te vermelden over uw gezondheid in het contact formulier.

Waarom we gegevens nodig hebben

Elckerliek Coaching en Training verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Om u diensten te kunnen leveren
 • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Elckerliek Coaching en Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen met anderen

Elckerliek verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zonder toestemming van uw kant zullen wij nooit persoonsgevoelige informatie delen.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Elckerliek Coaching en Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Elckerliek Coaching en Training gebruikt alleen technische en functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Elckerliek Coaching en Training bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@elckerliek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Elckerliek Coaching en Training zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Elckerliek Coaching en Training neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via info@elckerliek.nl.

Elckerliek Coaching en Training heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.